T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sultan Abdülhamid Han
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Marine And Underwater MedicineDOCTORS

 Yrd. Doç. Dr. Mesut MUTLUOĞLU  
 Ass. Dr. Zehra Yazıcı MUTLU