T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sultan Abdülhamid Han
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü


İçerik Hazırlanıyor.