T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sultan Abdülhamid Han
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genel Cerrahi

Kliniğimiz bugüne kadar 65 Genel Cerrahi Uzmanı yetiştirmiştir. Kliniğimiz 2 profesör, 3 doçent, 6 uzman ve 5 asistanla hizmet vermeye devam etmektedir. 15 hemşirenin görev yaptığı 34 yataklı kliniğimizde, 2013 yılı içinde 14936 poliklinik muayenesi yapılmış, 1264 hasta yatırılarak tedavi edilmiş ve 1114 ameliyat uygulanmıştır.

Kliniğimizin Proktoloji ve Endoskopi Ünitesi’nde hastalara tanısal ve tedavi edici endoskopi yapılmaktadır. Girişimsel olarak polipektomi ve perkutangastrostomi gibi işlemler uygulanabilmektedir. Anorektal Fizyoloji Bölümü’nde gastrointestinal sistem manometrik incelemeleri, endoanal ve endorektal ultrasonografik tetkikler ve proktolojik muayeneler yapılabilmektedir.

Kliniğimizde üst ve alt sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları, pankreas, meme ve tiroid hastalıkları ve kanserleri ile ilgili ileri cerrahi teknik ve beceri gerektiren her türlü girişim ve ameliyat yapılabilmektedir. Ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastalar Ameliyat sonrası Bakım Ünitesi’nde takip edilmektedir. Bu ünitede 6 yoğun bakım yatağı bulunmakta ve mekanik ventilatör desteği sağlanabilmektedir. Ayrı izolasyon odasında yer alan 2 yatakta izole edilerek takibi gereken hastaların tedavileri yapılabilmektedir.

Akademik yıl içerisinde Çarşamba ve Cuma günleri teorik eğitim günü olarak planlanmış olup mesai saatinden önce tüm klinik personelinin katılımı ile makale tartışmaları yapılmakta ve seminerler sunulmaktadır. Ayrıca olgu tartışmaları, mortalite ve morbidite toplantıları, diğer branşların da iştirak ettiği multi-disipliner toplantılar düzenlenmektedir.

 

DOKTORLAR

Prof.Dr. Yavuz KURT


 Özgeçmiş 
Prof.Dr. Bülent GÜLEÇ
 Özgeçmiş
Prof.Dr. İlker SÜCÜLLÜ
 Özgeçmiş
Yrd.Doç.Dr. Yavuz POYRAZOĞLU

yavuzpoyrazoglu.jpg

 Özgeçmiş
Op.Dr.  Kazim TERZİ

kazimterzi.jpg

 Özgeçmiş
Uzm.Dr.  Zafer ŞENOL

zafersenol.jpg

 Özgeçmiş
Doç .Dr.  Ahmet Ziya BALTA


ahmet ziya balta.jpg

 Özgeçmiş
Uzm .Dr.  Tuba GÜLÇELİK

tubagulcelik.JPG

 Özgeçmiş
Op. Dr. Süleyman ATALAY


süleyman atalay.JPG

 Op. Dr. Süleyman ATALAY.pdf
Uzm. Dr.  Ayhan ÖZ

ayhanoz.JPG

 Özgeçmiş
Uzm .Dr. Adem ASLAN

ademaslan.JPG

 Özgeçmiş
 Uzm. Dr. Sümeyra Emine BÖLÜK  
 Uzm. Dr. Mehmet Can AYDIN