T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sultan Abdülhamid Han
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genel Cerrahi

Kliniğimiz bugüne kadar 65 Genel Cerrahi Uzmanı yetiştirmiştir. Kliniğimiz 2 profesör, 3 doçent, 6 uzman ve 5 asistanla hizmet vermeye devam etmektedir. 15 hemşirenin görev yaptığı 34 yataklı kliniğimizde, 2013 yılı içinde 14936 poliklinik muayenesi yapılmış, 1264 hasta yatırılarak tedavi edilmiş ve 1114 ameliyat uygulanmıştır.

Kliniğimizin Proktoloji ve Endoskopi Ünitesi’nde hastalara tanısal ve tedavi edici endoskopi yapılmaktadır. Girişimsel olarak polipektomi ve perkutangastrostomi gibi işlemler uygulanabilmektedir. Anorektal Fizyoloji Bölümü’nde gastrointestinal sistem manometrik incelemeleri, endoanal ve endorektal ultrasonografik tetkikler ve proktolojik muayeneler yapılabilmektedir.

Kliniğimizde üst ve alt sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları, pankreas, meme ve tiroid hastalıkları ve kanserleri ile ilgili ileri cerrahi teknik ve beceri gerektiren her türlü girişim ve ameliyat yapılabilmektedir. Ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastalar Ameliyat sonrası Bakım Ünitesi’nde takip edilmektedir. Bu ünitede 6 yoğun bakım yatağı bulunmakta ve mekanik ventilatör desteği sağlanabilmektedir. Ayrı izolasyon odasında yer alan 2 yatakta izole edilerek takibi gereken hastaların tedavileri yapılabilmektedir.

Akademik yıl içerisinde Çarşamba ve Cuma günleri teorik eğitim günü olarak planlanmış olup mesai saatinden önce tüm klinik personelinin katılımı ile makale tartışmaları yapılmakta ve seminerler sunulmaktadır. Ayrıca olgu tartışmaları, mortalite ve morbidite toplantıları, diğer branşların da iştirak ettiği multi-disipliner toplantılar düzenlenmektedir.

 

DOKTORLAR

Prof.Dr. Yavuz KURT


 Özgeçmiş 
Prof.Dr. Bülent GÜLEÇ


 Özgeçmiş
Prof.Dr. İlker SÜCÜLLÜ


 Özgeçmiş
Yrd.Doç.Dr. Yavuz POYRAZOĞLUyavuzpoyrazoglu.jpg Özgeçmiş
Op.Dr.  Kazim TERZİkazimterzi.jpg Özgeçmiş
Uzm.Dr.  Zafer ŞENOLzafersenol.jpg Özgeçmiş
Doç .Dr.  Ahmet Ziya BALTA
ahmet ziya balta.jpg

 Özgeçmiş
Uzm .Dr.  Tuba GÜLÇELİKtubagulcelik.JPG Özgeçmiş
Uzm .Dr.  Süleyman ATALAY
süleyman atalay.JPG

 Özgeçmiş
Uzm. Dr.  Ayhan ÖZayhanoz.JPG Özgeçmiş
Uzm .Dr. Adem ASLANademaslan.JPG Özgeçmiş
 Uzm. Dr. Sümeyra Emine BÖLÜK  
 Uzm. Dr. Mehmet Can AYDIN