T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sultan Abdülhamid Han
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deniz ve Sualtı HekimliğiDOKTORLAR

 Yrd. Doç. Dr. Mesut MUTLUOĞLU  
 Ass. Dr. Zehra Yazıcı MUTLU