T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sultan Abdülhamid Han
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Patoloji
DOKTORLAR


Prof. Dr. Zafer KÜÇÜKODACI 
Yrd. Doç. Dr. İsmail YILMAZ 
Uzm. Dr. Neslihan Kaya TERZİ 
Uzm. Dr. Mehtap TOPRAK 
Uzm. Dr. Ayşe Gökşen SADE