T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sultan Abdülhamid Han
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İç Hastalıkları


Bilimsel aktivitelere büyük önem verilen servisimizde her yıl ortalama 3 yurtdışı, 6 yurtiçi yayın yapılmakta, ulusal ve uluslararası kongrelerde poster bildirileri sunulmak üzere hem öğretim görevlisi, hem asistan hem de hemşire düzeyinde katılım sağlanmaktadır. Deneysel çalışmalara destek sağlanmaktadır.

Asistan, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine büyük önem verilmekte, haftada bir gün öğretim görevlisi dersi, bir gün asistan semineri, bir gün olgu sunumu, bir gün literatür ve bir gün hemşire eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca, yılda ortalama hastane içinde en az üç tıbbi seminer ve dört tane de hasta eğitim semineri düzenlenmekte, çevredeki eğitim hastaneleri ve üniversitelerle sürekli iletişim halinde bulunularak aylık toplantılar düzenlenmekte, bu toplantılara aktif olarak katılmaktadır.

 

DOKTORLARDoç. Dr. Yalçın ÖNEM 
Doç. Dr. Mustafa KAPLAN 
Uzm. Dr. Elif Yıldırım AYAZ 
Uzm. Dr. Başak Çakır GÜNEY 
Uzm. Dr. Nurgül Tukel KESKİN 
Uzm. Dr. Süleyman  KILIÇ 
Uzm. Dr. Fadimana Eylül İplikçi ÖZDİNGİŞ 
Uzm. Dr. Zeliha SERİNDAĞ 
Uzm. Dr. Enis Ali KURT
 
Uzm. Dr. Yeşim Önal TAŞTAN